شهید مسعود قبادی

images/shohada-fa/qobadi-120x180.jpg

فرزند نجف

ولادت : 1346/02/24 - کرمانشاه

شهادت : 1365/10/04 - جزیره سهیل

شهید قبادی به روایت پدر شهید

مجموعه: شهید مسعود قبادی

از زمانی که ایشان بچه بود بسیار قانع بود و همانند دیگر بچه‌های همسن خود بهانه نمی‌گرفت، هر چیزی که برای او می‌خریدم قناعت می‌کرد و بیش از آن را از ما درخواست نمی‌نمود. از اوایل نوجوانی به مسجد می‌رفت و در آنجا فعالیت می‌کرد. به دلیل آموختنی‌هایش از مسجد بود که وقتی به منزل می‌آمد برای ما سخنرانی می‌کرد و می‌گفت ما باید به فکر آخرت خود باشیم و هر کاری را انجام ندهیم. تمام کارهایمان فقط و فقط باید برای رضای خدا باشد.
با شروع جنگ و رسیدن سن ایشان به جوانی به دفاع از کشور پرداخت. در جنگ جزء نیروهای شناسایی بود و یک‌بار هم برای شناسایی تا بصره عراق رفته بود. جزو نیروهایی بود که دشمن در صدد گرفتنشان بود. وقتی در کربلای ۴ ایشان دستگیر شد روزنامه القادسیه عکس ایشان را چاپ می‌کند و دستگیری ایشان را یکی از افتخارات لشکر بعثی می‌داند.

رمزینه یادمان

Qr Code

رمزینه این صفحه

Qr Code